Iskolánk

A kerület egyetlen katolikus iskolája, ahol a nevelés-oktatás keresztény szellemiség alapján folyik: a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola.

Intézményünkben a fő hangsúlyt a nevelésre helyezzük. Az oktatás terén elért jó eredményeink ennek a következménye. Fő nevelési elveink közé tartoznak a hagyományosan konzervatívnak nevezett értékek. Valódi érték az élet, az ember tisztelete, a család éltető ereje, a másokért való munkálkodás, a hazaszeretet, a magyarságtudatra nevelés. A pedagógiai hivatás és a keresztény életszemlélet iránt egyaránt elkötelezett nevelők rendszeres továbbképzéssel tartják naprakészen ismereteiket.

Nevelési, oktatási programunkat úgy próbáljuk egységbe fogni, hogy diákjaink szeressék hazájukat, ismerjék múltjukat, népünk szokásait, dalait, táncait, játékait, tudjanak keresztény erkölccsel rendelkező ember módjára viselkedni, élni, feltalálják magukat a különböző helyzetekben, tudjanak a környezetükkel kommunikálni, - hogy végül életpályát választva, harmonikus emberekké válva megtalálják a boldogság forrásait.

Mit nyújt iskolánk a gyerekeknek:

- Erkölcsi és érzelmi biztonságot

- Következetes nevelést

- Biztos tudást

- Elkötelezett nevelőket

- Gyönyörű környezetet,

- Néptánc oktatást

- Jól felszerelt tantermeket

Emelt óraszámú, bontott csoportú angol-német nyelvoktatást

- Fejlesztőpedagógiai foglalkozást

- Felvételi előkészítőket, tehetséggondozást

- Szakköröket (matematika, szorobán, hagyományőrző, furulya, rajz, színjátszó

- Szaktantermeket, sportköröket

- 8000 kötetes könyvtárat

- Nyári-téli táborokat

- Sok kiváló versenyeredményt

 

Iskolánk jelmondata:

"És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig." (Mt. 28.20)

Hírek

2017.05.19.

Kedves Szülők!
A év vége közeledtével újra aktuálissá válik az osztályzatok, minősítések, értékelések értelmezése.
Az információkért kattintson ide!!!